Θρησκευτική τελετή είναι κάθε τελετή θρησκευτικού χαρακτήρα. Πραγματοποιείται συνήθως σε χώρους λατρείας, ή επί τάφου σε κάποιες περιπτώσεις, και ακολουθούν συγκεκριμένο τελετουργικό. Ανάλογα με το είδος της τελετής υπάρχουν επιλογές για την διεξαγωγή της τελετής, όπως η προσθήκη χορωδίας ή επιπλέον ψαλτών, κ.α.