Η εκταφή γίνεται όταν μετά από τουλάχιστον 3 έτη (τρίετία) από την ταφή (συνήθως αυτό γίνετε στα δημοτικά κοιμητήρια σε χώρους ενταφιασμού 3 ετών (τριετίες)) όπως  σε οικογενειακό τάφο λόγω φιλοξενείας,σε οικογενειακό τάφο μετά απο το πέρας της τριετίας (3 ετών) αν χρειάζετε να γίνει άλλη ταφή στον ίδιο χώρο και άλλες περιπτώσεις.Το κόστος της εκταφής είναι ανάλογο με τα τέλη του κάθε χώρου που είναι ενταφιασμένος ο νεκρός όπως είναι τα δημοτικά κοιμητήρια και την διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η εκταφή. Θα χρειαστεί από το Υγειονομικό να ελέγξει και να απολυμάνει τα οστά και να επιβεβαιωθεί και να οριστεί αν είναι επιθυμητή ή απαραίτητη η μεταφορά τους σε άλλον χώρο ή το κοινό χωνευτήρι που είναι ο χώρος για όλα τα οστά στα κοιμητήρια τα οποία δεν βρίσκονται σε θυρίδα ή οστεφυλάκειο.Υπάρχει η παράταση εκταφής που ΄γίνεται με Υ.Δ. από τον συγγενή ( ή εξουσιοδοτούμενο άτομο) για την παράταση της ημερομηνίας που έχει οριστεί η ταφή.Το κόστος διαφέρει ανάλογα τον κάθε χώρο που βρίσκεται ο νεκρός και την τιμολόγηση των εξόδων παράτασης ανάλογα με τον χρόνο που θα παραμείνει ενταφιασμένος.Για τις εκταφές θα χρειαστείτε κάποια έγγραφα που θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε, να ελέγξετε και να υπογράψετε.Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.