Οι Πολιτικές τελετές είναι τελετές χωρίς θρησκευτικό χαρακτήρα. Πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός των ναών και δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο τελετουργικό. Σε σχέση με τις θρησκευτικές τελετές οι πολιτικές παρέχουν μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό του τελετουργικού που επιθυμείτε. Μπορεί να επενδυθεί με μουσική της επιλογής σας, να εκφωνηθούν επικήδειοι λόγοι, κ.α.